Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Hlaváč
  Hudobná náuka HN
  Sirotiak
  Výtvarný odbor- Dúbravec
  Výtvarný odbor- Halamová PaedDr.Halamová
  Výtvarný odbor- Hradilová Mgr.Hradilová

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.11.2019