• Čo robíme

    • Každé dieťa má v sebe túžbu rozvíjať svoj talent. LDO je preň ten správny smer. V našom LDO vzniká medzi učiteľom a žiakom partnerský vzťah, v ktorom dieťa získava vďaka vlastnej skúsenosti hlboké zážitky. Dramatickou výchovou získavame s deťmi priestor na odhaľovanie zložitého labyrintu srdca. Ak dieťa spoznáva svoj svet touto cestou stáva sa istejšie, sebavedomejšie, schopné mať a neskoršie aj vysloviť svoj názor. Deti u nás tvoria zmysluplné a radostné etúdy, pantomímy, improvizácie, učia sa artikulovať a vytvárať detské inscenácie, s ktorými sa úspešne prezentujú na javisku a súťažiach.

     • 1.Prípravné štúdium – od 4 rokov
     • 2.Základné štúdium – I. stupeň, dĺžka štúdia 6 rokov.
     • 3.Základné štúdium – II. stupeň, dĺžka štúdia 4 roky.
     • 4.Základné štúdium ŠPD (škola pre dospelých) – dĺžka štúdia 4 roky – príprava na vysoké školy umeleckého smeru a záujmová umelecká činnosť.
     Žiaci po absolvovaní každého ročníka dostávajú vysvedčenia.
      
     Žiaci literárno- dramatického odboru sa úspešne reprezentujú na regionálnych, krajských a celoštátnych súťažiach a festivalov , na ktorých získavajú popredné umiestnenia nielen v činohernom predstavení, ale taktiež v prednese poézie , prózy a písaní poviedok. Divadelný súbor FIREBALL sa stal od roku 2008 špičkou v amatérskom ochotníckom  divadle.
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
   • 044/4322428 - Nám. A. Hlinku 14
    0903488985 - Nám. A. Hlinku 14
    044/4323763 - Obvodová cesta 23
   • Námestie Andreja Hlinku 14, 034 01, Ružomberok
    Slovakia
   • 42224357
   • 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
   • Marcel Dúbravec
   • SK2109000000005070963200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje