• O nás

    • Maľba, kresba, grafické techniky, modelovanie a tvarovanie, dekoratávna a textilná tvorba, rezbárstvo, základy dejín umenia.To je obsahom štúdia vo výtvarnom odbore ZUŠ Ružomberok. Nad týmito technikami vládne tvorivosť a tvorivý prístup pedagógov ku svojim žiakom.

     Po rekonštrukcii bývalej materskej školy na Satelitoch tvoríme v krásnych a svetlých priestoroch. Učebne sú vybavené maliarskymi stojanmi, výtvarným materiálom a odbornou literatúrou.Každý rok je veľmi pestrý na viaceré výtvarné tvorivé dielne, projekty, akcie...Vyberáme si také motívy a témy, kde deti majú možnosť premýšľať nielen o svete, ktorý je okolo nás, o priestore v ktorom žijeme, ale aj o tom, čo je v nás, ako to vnímame a  čo cítime. Dieťa môže tvoriť len na základe poznaného a tak si rozvíjať svoju fantáziu, tvorivosť a predstavivosť.  Začali sme si tvoriť interiér školy, kde sme využívali prírodné motívy a štruktúry, Boli to monumentálne maľby na steny chodieb našej školy. Takisto sme sa inšpirovali aj velikánmi impresionizmu a namaľovali sme reprodukciu na veľkú stenu. Po oslovení zo strany vedenia ÚVN sme začali dotvárať interiér izieb a chodieb detského oddelenia. Je to veľmi krásne a potrebné, pretože to robíme pre deti, aby sa cítili ako doma, aby mali okolo seba farebný svet. Úzko dlhoročne spolupracujeme s Galériou Ľ. Fullu.Pravidelne sa zapájame do tvorivých dielní.

     Na čo sme však hrdí je to, že sa nám všetci žiaci po úspešnom zvládnutí talentových skúšok dostali na stredné a vysoké odborné školy. Najlepšími prácami reprezentujeme školu, mesto ale aj Slovensko na rôznych detských výstavách. Zaslali sme práce do Poľska, Banskej Bystrice, Lednických Rovní, Martina, Vrútok. Konkurencia je dosť veľká, ale veríme, že kvalita prác našich detí je na takej vysokej úrovni, že v tvrdej konkurencii obstojíme.

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
   • 044/4322428 - Nám. A. Hlinku 14
    0903488985 - Nám. A. Hlinku 14
    044/4323763 - Obvodová cesta 23
   • Námestie Andreja Hlinku 14, 034 01, Ružomberok
    Slovakia
   • 42224357
   • 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
   • Marcel Dúbravec
   • SK2109000000005070963200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje