• úspechy LDO 2016/2017

    • AKTIVITY A UMIESTNENIA LITERARNO- DRAMATICKÉHO ODBORU

     uskutočnené v šk. roku 2016/2017

     Vedúca ldo: Anna Mišurová DiS.art

     Mesiac

     -dátum

     Názov podujatia

     (prípadne miesto, mesto)

     Účinkujúci žiaci

     (triedny učiteľ)

     Umiestnenie

     september

      

      

      

     15.9.

     Mladá slovenská poviedka, Dolný Kubín

     T. Kenderová

     čestné uznanie

     október

      

      

      

     14. - 15. 10.

     Timravina Studnička - celoslovenská súťaž v prednese slovenskej prózy, Stará Ľuvobňa

      N.Jacková, P.Dittrychová, B.Ballová

     recitátorský prínos

     november

      

      

      

     18.11.

     Timravina Studnička - celoslovenská súťaž v prednese slovenskej prózy

     N. Jacková

     1. miesto

      

      

     N.Húsková

     3. miesto

      

      

     T. Kenderová

      

     december

      

      

      

     2. 12.

     10 .výročie Vodárenskej spoločnosti v Ružomberku, KD Ružomberok

     A. Adamčiaková

     prednes

     7. 12.

     A slovo bolo u Boha -krajská súťaž, Gymnázium  sv.Andreja Ružomberok

     A.Mišurová DiS.art.

     1. miesto

      

      

     N.Jacková

     1. miesto

      

      

     N.Húsková

     1. miesto

     7. 12.

     Vianočné vystúpenie ldo+ tanečný odbor, Aula KU Ružomberok

     2+3roč +II.stupeň

      

     január

      

      

      

     17. 1.

     Šaliansky Maťko - regionálna súťaž - povesť, Ružomberok

     T. Kenderová

     2. miesto

      

      

     marec

      

      

      

     17. 3.

     ŠKORICOVNÍK IV, Burgerbar Na blbom miestie Ružomberok

      

     literárny podvečer hudby, spevu, tanca, poézie a divadla

     24. 3.

     Divadlo deťom regionálna súťaž , KD Likavka

      

     1.miesto s postupom na krajskú súťaž

     27. 3.

     Hviezddoslavov Kubín - regionálna súťaž, KD Likavka

     Karolína Klačková

     1. miesto

     27. 3.

     Hviezddoslavov Kubín - regionálna súťaž, KD Likavka

     Kristína Tupá

     3. miesto

      

      

      

     28. 3.

     Hviezddoslavov Kubín - regionálna súťaž, KD Likavka

     Anna Mišurová DiS.art.

     1. miesto

     28. 3.

     Hviezddoslavov Kubín - regionálna súťaž, KD Likavka

     Tamara Kenderová

     1. miesto

      

      

      

      

     Nikola Húsková

     2. miesto

      

      

     Michaela Pulščáková

     čestné uznanie

      

      

     Bianka Chomistová

     čestné uznanie

     28. 3.

     Hviezddoslavov Kubín - regionálna súťaž, KD Likavka

     Chomistová, Lauková, Kenderová, Adamčiaková, Voštenáková,Janoviaková

     1. miesto

     apríl

      

      

      

     12. 4.

     Krajská súťaž detský divadelný medveď, Žilina

     činoherné predstavenie: MARA

     3. miesto

      

      

     Karolína Klačková

     cena za najlepší ženský  herecký výkon

     25. 4.

     Výchovný koncert, MŠ Hrabovská Ružomberok

     Lea Podskubová

     poézia

     27. 4.

     Výchovný koncert,  Mš Sv. Lujzy  Ružomberok

     Lea Podskubová

     poézia

      

      

     máj

      

      

      

     5. 5.

     SLÚŽKY absolventské predstavenie, Ružomberok Panoptikum

     V.Kapallová, P.Dittrychová , B.Ballová

     činoherné predstavenie

     19. 5.

     Absolventský prednes, KD Likavka

     N.Jacková

     próza

     23. 5.

     Záverečný galakoncert ZEM NA OBZORE, KD Ružomberok

     réžia Anna Mišurová DiS.art.

     činoherný vstup ldo -piráti a turisti

     25. - 27. 5.

     divadelný workshop Zlatá priadka, Šaľa

     Anna Mišurová DiS.art.

     celoslovenská divadelná súťaž

        

     M.Pulščák, S.Lauková

      

     23. 6.

     Výchovný koncert, Zš  Sládkovičova Ružomberok

     Lea Podskubová

     poézia

     26. 6.

     Trojruža- celoslovenská súťaž v písaní poézie a prózy, KD Ružomberok

     S.Kolláriková

     poézia

      

      

      

      

      

      

      

      

              

     Žiačka prijatá na VŠMU do Bratislavy

      

      

     Danka Droppová

      

     Žiaci účinkujúci v RTVS +TV JOJ + MARKÍZA:

      

      

     M.Pulščák

      

      

      

     B.Chomistová

      

      

      

     D.Čillíková

      

      

      

     M.Chmelanová

      

      

      

     J.Balková

      

      

      

     pedagóg A.Mišurová DiS.art.

      

     Zhodnotrenie šk. roka 2016/2017

     Literárno - dramatický odbor počas školského roka 2016 /2017 získal za súťažné vystúpenia divadla poézie, činoherného divadla, za prednes poézie a prózy a za súťažné písanie poézie a prózy 28 diplomov. Počas školského roka sa všetci žiaci literárno- dramatického odboru vystriedali na javiskách. Svoje vedomosti úspešne odprezentovali o čom svedčí veľký počet diplomov a ocenení.
     Spolu sa zúčastnili 25 akcií v ktorých nie je zahrnuté vystúpenie starších žiakov, ktorí účinkovali v   televízii JOJ, RTVS a v  televízii  MARKÍZA. Žiaci pracujú pod vedením vedúcej literárno - dramatického odboru Anny Mišurovej DiS. art.

              

      

     Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
   • 044/4322428 - Nám. A. Hlinku 14
    0903488985 - Nám. A. Hlinku 14
    044/4323763 - Obvodová cesta 23
   • Námestie Andreja Hlinku 14, 034 01, Ružomberok
    Slovakia
   • 42224357
   • 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
   • Marcel Dúbravec
   • SK2109000000005070963200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje