• Ponuka štúdia

    •  

     V rámci našej školy je možné študovať:

     V hudobnom odbore

     • Hra na dychových nástrojoch

      • zobcova flauta, priečna flauta, hoboj, saxofón, trúbka, klarinet
     • Hra na klávesových nástrojoch

      • klavír, organ, akordeón, heligónka,  keyboard (klávesy)

     • Hra na sláčikových nástrojoch

      • husle, viola, violončelo, kontrabas

     • Hra na gitare

      • klasická gitara, elektrická gitara, basgitara

     • Hra na cimbale

     • Hra na bicích nástrojoch

     • Sólový spev, zborový spev

     • Tanečná džezová skupina

     • Základy hudobnej kompozície

     • Hudba a počítač

     Vo výtvarnom odbore 

     • maľba

     • kresba

     • grafika

     • modelovanie a práca s materiálom

     • rozširujúce predmety: umelecké rezbárstvo, sochárstvo (práca s drevom, hlinou atď.), počítačová grafika

     V tanečnom odbore

     • základy tanca

     • klasický tanec

     • ľudový tanec

     • novodobý tanec

     • džezový tanec

     • moderný tanec

     • scénický tanec

     • historický tanec

     • country tanec

     • tance iných národov

     • tanečná pantomíma

     • dejiny tanca

     • mažoretky

     V literárno- dramatickom odbore

     • ovládanie jazykovej a pohybovej kultúry

     • tvorenie etúd

     • pantomíma

     • hranie divadiel a detských inscenácií 

       
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
   • 044/4322428 - Nám. A. Hlinku 14
    0903488985 - Nám. A. Hlinku 14
    044/4323763 - Obvodová cesta 23
   • Námestie Andreja Hlinku 14, 034 01, Ružomberok
    Slovakia
   • 42224357
   • 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
   • Marcel Dúbravec
   • SK2109000000005070963200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje