• Z biografie Ľ. Fullu

    • 1902  narodil sa 27.februára v Ružomberku

     1913 - 1918     navštevoval základnú školu a piaristické gymnázium v Ružomberku

     1918 - 1921      študoval na Vyššej obchodnej škole v Dolnom Kubíne

     1921                  navštevoval Súkromnú školu Gustáva Mallého v Bratislave

     1922 - 1927     študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe u prof. Arnošta Hofbauera a prof. Františka Kyselu.

                                V Prahe počas štúdií nadviazal priateľstvo so starším kolegom z AVU Mikulášom Galandom

     1927 - 1928     po návrate na Slovensko pôsobil ako ilustrátor humoristického časopisu Dereš, vyučoval kreslenie na  

                                meštianskej škole v Senci a na gymnáziu v Malackách. Popri maľbe a grafike robil návrhy pre ručne  

                                maľované drevené hračky

     1928 -1929      začal učiť na Večerných kurzoch kreslenia a reklamy pri Obchodnej a priemyselnej komore v Bratislave, z 

                                ktorých zásluhou prof. Josefa Vydru a dr.Antonína Hořejša vznikla Škola umeleckých remesiel svojimi

                               ídeami blízka nemeckému Bauhausu

     1929                 stal sa členom Umělecké besedy v Prahe

     1930                 s Mikulášom Galandom vystavoval vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Stal sa členom Umeleckej

                               besedy slovenskej v Bratislave

     1930 -1932      Fulla spolu s Galandom vydali štyri  čísla Súkromných listov Fullu a Galandu, ktoré sa stali prvým 

                                 manifestom moderného umenia na Slovensku

     1931                  začal sa venovať divadelnej scénografii

     1932                  pracoval na návrhoch na nástenné maľby pre kostol v Klížskom Hradišti /nerealizované/

     1934                  prvýkrát vystavoval na Bienále v Benátkach

     1935                  vyšla prvá monografia umelcovho diela od dr.Vladimíra Wagnera

     1936                  navštívil Moskvu. Na Trienále v Miláne získal bronzovú medailu za scénické návrhy

     1937                  navštívil Paríž pri príležitosti Svetovej výstavy, na ktorej získal Grand Prix za obraz Pieseň a práca /1934-

                                1935/ a striebornú medailu za scénické návrhy

     1938                  oženil sa s Klárou Julianou rod. Rusňákovou

     1939                 bola zrušená Škola umeleckých remesiel v Bratislave

     1942                 požiadal o predčasné penzionovanie

     1943                 presťahoval sa z Bratislavy do Martina, venoval sa ilustrácii a spolupracoval s Maticou slovenskou

     1948                 získal slovenskú národnú cenu Za najlepší obraz Rysavá jalovica.

                               Marie Hoppe – Teinitzerová vytkala prvý gobelín podľa obrazu Madona s anjelmi /1946/

      

     1949                vrátil sa k pedagogickej práci: na novozriadenej Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave bol poverený

                              vedením školy dekoratívneho a monumentálneho maliarstva

     1950                bol menovaný docentom

     1952                opustil Vysokú školu výtvarných umení, pretože nepodriadil svoju tvorbu dogmatickým poučkám metódy

                              socialistického realizmu.V ústraní sa začal venovať ilustráciám Slovenských rozprávok zo zbierky Pavla  

                              Dobšinského

     1956                usadil sa v Žiline, začala postupná rehabilitácia jeho tvorby

     1957               pri príležitosti účasti na bienále v Sao Paulo navštívil Brazíliu

     1958               otvoril súkromnú galériu svojich obrazov v dome na Kuzmányho ulici v Žiline

     1958                Fullove diela sa stali súčasťou Československého pavilónu /tzv.bruselského/ na EXPO 58 v Bruseli: získal  

                              zlatú medailu za tapisériu vytkanú podľa staršieho obrazu Pieseň a práca a čestný diplom za triptych

                              Poľnohospodárstvo minulosti a dnes a Roľnícka svadba

     1959                získal vyznamenanie Za vynikajúcu prácu

     1962                 udelili mu Rád práce. Po smrti prvej manželky Kláry Juliany sa presťahoval do Ružomberka

     1963                bol menovaný národným umelcom

     1964                získal Cenu Cypriána Majerníka

     1965 - 1966    prvú súbornú výstavu v Slovenskej národnej galérii v Bratislave pripravila Ľudmila Peterajová a Karol  

                               Vaculík, bola uvedená aj v Národní galerii v Prahe

     1966                 získal prvý titul laureáta štátnej ceny K.Gottwalda. V Bratislave vyšla súborná monografia Fullovho diela od

                               Radislava Matuštíka

     1969                2.júla bola slávnostne otvorená novostavba Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku v správe Slovenskej

                               národnej galérie,kde bola sprístupnená zbierka diel: malieb, kresieb a grafických listov, ktorú daroval

                               Československému štátu. Druhýkrát obdržal titul laureáta štátnej ceny K.Gottwalda. Oženil sa s Annou rod.

                                Labudovou.

     1972                  k 70. narodeninám mu bol udelený Rád republiky

     1976                  obdržal čestný diplom H.Ch.Andersena od Medzinárodného výboru pre detskú knihu za ilustrácie

                                 rozprávkovej literatúry /IBBY/. Zomrela druhá umelcova manželka Anna

     1977                   v predvečer 75. narodenín daroval štátu ďalšiu časť diela – obrazy vytvorené v posledných rokoch. V 

                                  Národní galerii v Prahe v priestoroch Jízdárny Pražského hradu sa uskutočnila výstava súborného diela,

                                  katalóg k výstave pripravila Iva Mojžišová

     1980                    po dlhšej chorobe zomrel 21.apríla v Štátnom sanatóriu v Bratislave.

                                 Je pochovaný v rodinnej hrobke na cintoríne v Ružomberku s prvou manželkou Klárou Julianou

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
   • 044/4322428 - Nám. A. Hlinku 14
    0903488985 - Nám. A. Hlinku 14
    044/4323763 - Obvodová cesta 23
   • Námestie Andreja Hlinku 14, 034 01, Ružomberok
    Slovakia
   • 42224357
   • 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
   • Marcel Dúbravec
   • SK2109000000005070963200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje