• Súčasnosť

    • V školskom roku 2017-2018 navštevuje našu školu 947 žiakov (stav k 15.9.), vrátane žiakov prípravného štúdia a štúdia pre dospelých.

     Škola má 54 pracovníkov, z toho 5 prevádzkových a 49 pedagogických. V hudobnom odbore pracuje 44 učiteľov, vo výtvarnom 5 učiteľov, v tanečnom 4 učiteľky a v literárno-dramatickom jedna učiteľka.

     Našim žiakom poskytujeme možnosť študovať v nasledujúcich odboroch:

     Hudobný  - Klávesové nástroje

                            - Strunové nástroje

                     - Dychové nástroje

                           - Bicie nástroje

                           - Spev

     Tanečný

     Výtvarný

     Literárno-dramatický 

     Škola sídli v budove Mederlyho vily na Námestí Andreja Hlinku 14 (riaditeľstvo a časť hudobného odboru) a na Obvodovej ceste 23 kde sa nachádza hudobný odbor (HO), výtvarný odbor (VO), tanečný odbor (TO) a literárno-dramatický odbor (LDO).      Okrem toho vyučujeme niektoré predmety na elokovaných pracoviskách v Ľubochni, Hubovej, Černovej, Liptovských Sliačoch,   Partizánskej Ľupči a viacerých základných a materských školách v rámci mesta.

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
   • 044/4322428 - Nám. A. Hlinku 14 0903488985 - Nám. A. Hlinku 14 044/4323763 - Obvodová cesta 23
   • Námestie Andreja Hlinku 14, 034 01, Ružomberok Slovakia
   • 42224357
   • 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
   • Marcel Dúbravec
   • SK2109000000005070963200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje