• Podporte ZUŠ 2% dane

    • Podporte ZUŠ – 2 % z daní

      

     Pri našej Základnej umeleckej škole Ľudovíta Fullu Nám.A.Hlinku 14, Ružomberok funguje občianske združenie TALENTÁČIK.

      

     Z tohto občianskeho združenia finančne prispievame na organizovanie súťaží a podujatí

     ako napr. spevácka súťaž FULLSTAR; gitarová súťaž RKKG;  súťaž v štvorručnej hre na klavíri Fulla piano; výtvarná súťaž FULLOVA PALETA; aukcia výtvarných prác žiakov

     a ďalšie iné workshopy a semináre. Taktiež sa prispieva na činnosť jednotlivých odborov školy.

      

     Stanovy občianskeho združenia TALENTÁČIK, so sídlom Námestie A.Hlinku 14, 034 01 Ružomberok, IČO: 42061598 boli registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 17.1.2006.

     Na základe týchto skutočností občianske združenie TALENTÁČIK

     je prijímateľom 2 % daní z príjmov a má vytvorený účet v Prima banke a.s. číslo účtu: IBAN:SK60 5600 0000 0083 4044 3031

      

     Tlačivo – VYHLÁSENIE,  ktoré je potrebné na darovanie 2 % daní si môžete vyzdvihnúť na riaditeľstve ZUŠ, resp. stiahnúť z internetu!

      

     Vyplnené tlačivo spolu s potvrdením od zamestnávateľa môžete odovzdať triednemu učiteľovi, alebo v kancelárii školy: Nám.A.Hlinku 14 - Mederlyho vila do 28.4.2024, prípadne priamo na Daňovom úrade do 30.4.2024

      

                  Za Vašu priazeň a podporu Základnej umeleckej školy vopred ďakuje občianske združenie TALENTÁČIK a riaditeľstvo školy.

      

     V Ružomberku dňa: 12.3.2024                                   

      

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
   • 044/4322428 - Nám. A. Hlinku 14
    0903488985 - Nám. A. Hlinku 14
    044/4323763 - Obvodová cesta 23
   • Námestie Andreja Hlinku 14, 034 01, Ružomberok
    Slovakia
   • 42224357
   • 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
   • Marcel Dúbravec
   • SK2109000000005070963200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje