• Zbor

    • Mgr. Vladimíra Považská - vedúca telesa
      
          Zborovým spevom chceme podnecovať vnímanie a emocionálne zážitky u detí, ktoré sa prejavujú už v útlom veku a prehlbovať v nich záujem o spev a hudbu.  Hlasovou výchovou u detí v zbore sa zameriavame na odstraňovanie najvýraznejších chýb pri dýchaní, výslovnosti, tvorení tónu ako aj na rozvoj elementárnych schopností akou je budovanie dychovej a hlasovej techniky.
     Spevácke i mentálne schopnosti detí sa v tomto veku rýchle rozvíjajú, a preto aj repertoár   obsahuje piesne, ktoré sú  blízke detskému svetu (zo života zvierat, prírody, s detskými situáciami, ale i piesne iných národov a pod.).
      
          Detský spevácky zbor ZUŠ (DSZ ZUŠ) pri Základnej umeleckej škole Ľudovíta Fullu v Ružomberku účinkuje pod vedením hlasovej pedagogičky a dirigentky Mgr.Vladimíry POVAŽSKEJ, ktorá sa venuje speváckemu zboru od r. 1996 a je aj učiteľkou spevu na ZUŠ. Detský spevácky zbor pri ZUŠ sa počas svojej činnosti zúčastňuje na koncertných vystúpeniach a podujatiach  organizovaných ZUŠ, mestom Ružomberok, účinkoval na Vianočných koncertoch, ktoré organizovalo Neusiedler SCP Ružomberok v Ružomberskej športovej hale, kde vystupovali známe celebrity ( o i. aj Sisa Sklovská, NO NAME, Peter Nagy, Ilona Csáková, Karel Gott...).
          Je víťazom v celoslovenskej súťaži Detských zborov, ktorú organizovalo Národné osvetové centrum Slovenska pod názvom MLÁDEŽ SPIEVA v roku 2005 v Prievidzi, kde získal aj cenu Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora.    
          Detský zbor účinkoval tiež na Zvolenskom zámku v r. 2005 pri príležitosti odovzdávania ocenení najlepším pedagógom Slovenska, v tom istom roku účinkoval pri tvorbe projektu Protidrogovej konferencie Slovenska v Liptovskom Mikuláši,  spoluúčinkuje s Liptovským osvetovým strediskom, kde účinkuje pri rôznych kultúrnych podujatiach. V súčasnosti DSZ účinkuje pri rôznych akciách ZUŠ a mesta Ružomberok.
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
   • 044/4322428 - Nám. A. Hlinku 14
    0903488985 - Nám. A. Hlinku 14
    044/4323763 - Obvodová cesta 23
   • Námestie Andreja Hlinku 14, 034 01, Ružomberok
    Slovakia
   • 42224357
   • 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
   • Marcel Dúbravec
   • SK2109000000005070963200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje