• Liptov DIV
     • Liptov DIV

     • ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás pozýva na
      FESTIVAL NEPROFESIONÁLNEHO DIVADLA V LIPTOVE.
      V rámci festivalu sa dňa 25.9.2021 o 17h
      predstaví aj súbor FIREBALL LDO ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok.

     • ZÁPIS ŽIAKOV v novom šk.roku 2021/22

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Vítame Vás v novom školskom roku 2021/2022.

      Zápis žiakov a zadeľovanie do rozvrhu hodín sa uskutoční prostredníctvom triednych učiteľov v dňoch

      2.9. 2021 od 9.00 - 15.00 hod.  a 3.9.2021 od 13.00 -16.00 hod.

      Zadelenie novoprijatých žiakov nájdete na nástenkách v priestoroch ZUŠ.

      Prosíme o včasný nástup všetkých žiakov. Prípadný nezáujem budeme riešiť prijatím ďalších záujemcov o štúdium.

      Od 6.9.2021 bude prebiehať vyučovanie podľa rozvrhu hodín prezenčnou formou v priestoroch školy.

      Tešíme sa na vás !

      Podmienky o vstupe do priestorov školy:

      Vstup do budovy školy je len pre žiakov s prekrytím dýchacích ciest, pri vstupe dezinfekcia.

      Rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) V zelených okresoch rodič "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" predkladá dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva v záujem ochrany zdravia na škole, v ostatných okresoch mu táto povinnosť vyplýva z COVID Automatu.

      Príloha č. 1 – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

       (Zdroj: https://www.minedu.sk/priloha-c-1-pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti/ )

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Návštevník školy môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka

       

       

   • Kontakty

    • Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
    • 044/4322428 - Nám. A. Hlinku 14 0903488985 - Nám. A. Hlinku 14 044/4323763 - Obvodová cesta 23
    • Námestie Andreja Hlinku 14, 034 01, Ružomberok Slovakia
    • 42224357
    • 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
    • Marcel Dúbravec
    • SK2109000000005070963200
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje