• Komorný súbor z triedy Zlatice Jurišovej účinkoval v Prahe

     • Gratulujeme

      Komornému súboru z triedy Zlatice Jurišovej, ktorý reprezentoval našu ZUŠ Ľ. Fullu na koncerte v Prahe s názvom Skladatelia deťom-deti skladateľom. V programe koncertu odznela tvorba českých i slovenských skladateľov pre malé deti. Zlatica Jurišová v intepretácii svojich žiakov predstavila zo svojej tvorby spracovanie ľudových piesní pre deti. Členovia jej komorného súboru - Lilly Franková, Oliver Bačkor, Ondrej Baláž a Alica Zubercová - intepretovali Variácie na piesne Prší, prší, Riekanka, Na dvore sliepočka býva, Maličká som, Páslo dievča pávy, Týnom, tánom, Tancuj, tancuj.

      Koncert sa uskutočnil 23.6.2023 v Kaiserštejnskom paláci v Prahe pod záštitou Spoločnosti českých skladateľov. Komorný súbor bol jediným reprezentantom slovenskej tvorby .

      Ďakujeme všetkým účinkujúcim za skvelú reprezentáciu a ich rodičom za veľkú podporu!

       

    • ŠKORICOVNÍK XV.
     • ŠKORICOVNÍK XV.

     • ŠKORICOVNÍK XV.
      literárny podvečer poézie a prózy popretkávaný divadlom

      miesto: Divadelné štúdio Ros Art.....ulica Podhora 1301/18
      dňa: 19.06.2023
      čas: 16:30hod.
      vstupné: 2€

    • ,,Detvianska zlatá struna 2023''
     • ,,Detvianska zlatá struna 2023''

     • 16. júna 2023 sa v Detve konala celoslovenská súťaž v hre na strunové nástroje a v komornej hre
      Garantom a predsedom poroty bol MgA. Vladimír Harvan, ArtD., predsedom druhej Mgr. art. Dušan Radič.
      Sára Uličná z triedy Tomáša Uličného získala v 5.kategorii strieborné pásmo a spolu s Alexandrom Uličným z triedy Oľgy Brunckovej zlaté pásmo v komornej hre.
      Srdečne blahoželáme!

    • FULLOVA PALETA
     • FULLOVA PALETA

     • ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás pozýva na vernisáž výstavy FULLOVA PALETA
      Súčasťou výstavy je aj výstava ABSOLVENTSKÝCH PRÁC žiakov.
      15. jún 2023 o 16:00 hod. v SYNAGÓGE Ružomberok.

   • Kontakty

    • Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
    • 044/4322428 - Nám. A. Hlinku 14 0903488985 - Nám. A. Hlinku 14 044/4323763 - Obvodová cesta 23
    • Námestie Andreja Hlinku 14, 034 01, Ružomberok Slovakia
    • 42224357
    • 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
    • Marcel Dúbravec
    • SK2109000000005070963200
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje