• 68. ročník Hviezdoslavovho Kubína
     • 68. ročník Hviezdoslavovho Kubína

     • Literárno-dramatický odbor ZUŠ Ľudovíta Fullu opäť zabodoval

      Ó mojej matky reč je krasota.........slová velikána slovenskej poézie P. O. Hviezdoslava. Na jeho počesť sa už 68. krát organizovalo regionálne kolo, kde  82 recitátorov po dva dni zaplnili priestory Katolíckej Univerzity a v jej priestoroch sa 30.- 31. marca počúvalo umelecké slovo poézie a prózy mnohých autorov od I. až po V. kategóriu. Nikto z porotcov nečakal tak enormný nárast po pandémii.

      To nebol len 68. ročník Hviezdoslavovho Kubína, to sme všetci mali Vianoce.

      Porota nemala ľahkú úlohu a poctivo nekompromisne s láskou hodnotila, posudzovala, kritizovala až došla k výsledkom, kde nás na krajskom kole Vajanského Martin budú reprezentovať víťazi, ktorí si vybojovali svoje prvenstvá.

    • Vlkolínec
     • Vlkolínec

     • ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás pozýva na VÝSTAVU

      prác žiakov výtvarného odboru.
      VLKOLÍNEC denne od 9:00 do 15:00 hod.
      v MINIGALÉRII - SÝPKE

   • Kontakty

    • Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
    • 044/4322428 - Nám. A. Hlinku 14 0903488985 - Nám. A. Hlinku 14 044/4323763 - Obvodová cesta 23
    • Námestie Andreja Hlinku 14, 034 01, Ružomberok Slovakia
    • 42224357
    • 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
    • Marcel Dúbravec
    • SK2109000000005070963200
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje