• zápis žiakov v novom šk. roku 2023/24

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Zápis novoprijatých a pokračujúcich žiakov v novom školskom roku 2023/2024 bude prebiehať v dňoch

      4.9. od 9.00- 15.30

      5.9. od 13.00- 17.30

      Zadelenie rozvrhu je potrebné dohodnúť s vyučujúcimi hlavného predmetu do 8.9.2023.

      Hudobná náuka sa zadeľuje na Námestí A. Hlinku 14.

      Zoznamy nových žiakov pre hudobný odbor budú k dispozícii na nástenke v priestoroch školy.

      Dodatočné prijímacie skúšky do výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru budú prebiehať v týždni od 4.9.- 8.9.2023

      Tešíme sa na stretnutie s Vami !

      vedenie školy

       

      vedenie školy

     • Rezbárstvo

     • Vyučovanie rezbárstva v školskom roku 2023/2024

      bude prebiehať pod vedením Mgr. art. Michala Hanulu.

      Všetkých záujemcov srdečne vítame!!!

   • Kontakty

    • Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
    • 044/4322428 - Nám. A. Hlinku 14 0903488985 - Nám. A. Hlinku 14 044/4323763 - Obvodová cesta 23
    • Námestie Andreja Hlinku 14, 034 01, Ružomberok Slovakia
    • 42224357
    • 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
    • Marcel Dúbravec
    • SK2109000000005070963200
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje