• Úspechy na Bielej Orave 2023
     • Úspechy na Bielej Orave 2023

     • Gratulujeme žiačke Sárke Uličnej za 1. miesto v IV. kategórii v hre na husliach na Bielej Orave 2023.
      Poďakovanie patrí aj jej triednemu učiteľovi Tomášovi Uličnému a korepetítorke Lucii Uličnej. 
       

     • Úspechy žiakov LDO

     • V okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín reprezentovali ZUŠ Ľ .Fullu žiaci z triedy Anny Mišurovej. Získali vynikajúce umiestnenia a postup do krajského kola súťaže Vajanského Martin 

      1.miesto Liana Žilová poézia II. kategória
      1.miesto Lea Podskubová próza III. kategória
      2.miesto Ondrej Baláž próza III. kategória
      1.miesto Andrea  Buzáková próza IV. kategória 
       
      ďalší ocenení žiaci bez postupu na krajskú súťaž
       
      2.miesto Tomáš Kozár poézia III.kategória
      3.miesto Sára Uličná poézia III.kategória

      Srdečne im gratulujeme a držíme palce 2.-5.mája na krajskej súťaži Vajanského Martin !

     • Úspechy našich klaviristov

     • Gratulujeme!

      Žiakom klavírneho oddelenia, ktorí na súťažnej prehliadke Hráme v tíme v Žiline 4.apríla 2023 získali krásne umiestnenia

      Liliana Bačíková a Lucia Macková  zlaté pásmo v 1. kategórii

      Slávka a Ľudmila Fábryové strieborné pásmo v 1. kategórii

      Michal Kľuska a Daniel Puška v 2. kategórii zlaté pásmo a Cenu za výnimočný umelecký prejav

      Alžbeta a Dorota Schniererové zlaté pásmo v 2. kategórii

      Ema Krajčiová a Monika Kiebelová bronzové pásmo v 3. kategórii

      Ďakujeme žiakom za výbornú reprezentáciu a vyučujúcim Alžbete Demkovej, Alžbete Popaďákovej a Andrei Ballovej za prípravu žiakov

   • Kontakty

    • Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
    • 044/4322428 - Nám. A. Hlinku 14 0903488985 - Nám. A. Hlinku 14 044/4323763 - Obvodová cesta 23
    • Námestie Andreja Hlinku 14, 034 01, Ružomberok Slovakia
    • 42224357
    • 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
    • Marcel Dúbravec
    • SK2109000000005070963200
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje