• ZÁPIS ŽIAKOV

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Začíname 5.9.2022 !

      V novom školskom roku 2022/23 je potrebné:

      1. pre všetkých žiakov – súčasných aj nových - vyplniť prihlášku, nakoľko prechádzame do nového informačného systéme izus

      2. prísť na zápisdohodnúť si s vyučujúcim zadelenie rozvrhu

      5.9. od 9.00- 15.00

      6.9. od 13.00- 17.00

      Dodatočné prijímacie skúšky do výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru budú prebiehať v týždni od 5.9.-9.9.2022

      Tešíme sa na vás!

     • Prihláška do nového systému iZUŠ

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Nový školský rok 2022/23 klope na dvere. 

      Začíname 5.9.2022 !

      Pre štúdium v novom školskom roku 2022/23 je potrebné

      pre všetkých žiakov – súčasných aj nových - vyplniť prihlášku, nakoľko prechádzame do nového systéme iZUŠ

      PRIHLÁŠKA

   • Kontakty

    • Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
    • 044/4322428 - Nám. A. Hlinku 14
     0903488985 - Nám. A. Hlinku 14
     044/4323763 - Obvodová cesta 23
    • Námestie Andreja Hlinku 14, 034 01, Ružomberok
     Slovakia
    • 42224357
    • 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
    • Marcel Dúbravec
    • SK2109000000005070963200
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje