• Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      V dištančnej forme vyučovania pokračujeme až do 22.12.2020.

      Ďakujeme za pochopenie a veríme, že sa čo najskôr opäť stretneme v ZUŠ.

      riaditeľstvo ZUŠ Ľ. Fullu

       

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      na základe Uznesenia vlády SR č.678 z 22. októbra 2020 prechádza Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu

      od 26.10.2020  až do odvolania na dištančné vzdelávanie.

      Predmetným rozhodnutím sa zároveň mení termín jesenných prázdnin, a to tak, že jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2. novembra 2020.

      Z uvedeného dôvodu bude výchovno-vzdelávací proces v našej ZUŠ prebiehať výlučne dištančnou formou – vyučujúci zašlú svojim žiakom ďalšie pokyny k priebehu dištančného vyučovania.

      V čase jesenných prázdnin nebude prebiehať dištančné vzdelávanie.

      Ďakujeme za pochopenie a veríme, že sa čo najskôr opäť stretneme v ZUŠ.

      riaditeľstvo ZUŠ Ľ. Fullu

     • oznam

     • Od 13.10.2020 sa bude skupinové vyučovanie vo výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom a hudobnom odbore (hudobná náuka) realizovať dištančnou formou. Individuálne vyučovanie prebieha naďalej prezenčne.

      Vyučujúci prostredníctvom dostupnej komunikácie ( telefonicky, mail a pod.) sa v priebehu týždňa s vami skontaktujú a dohodnú zadania a spôsob realizácie a konzultácií v rámci dištančného vzdelávania.

     • Zadania z HN Mgr. M. Kováčiková

     • Milí moji žiaci. Opäť Vás vítam na dištančnej forme vyučovania hud.náuky. Budeme pracovať s tvorivými úlohami, testíkmi, hádankami a samozrejme z pracovného zošitka, ktorí si môžete vyzdvihnúť v našej ZUŠ u mňa na Nám. A. Hlinku 14 v triede č.12. Každý týždeň vám budem zadávať nové úlohy, za ktoré si budete zbierať body. Vypracované odpovede posielajte prosím na môj mail: monika712@gmail.com Želám vám veľa úspechov, s pozdravom vaša pani učiteľka Monika Kováčiková

     • ZÁPIS ŽIAKOV do nového šk. roka 2020-2021

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      vitajte v novom školskom roku

      2020/2021!

      Zápis žiakov bude prebiehať

      2. septembra v čase od 9.30 do 15.30 hod.

      3. septembra  v čase od 13.00 do 17.00 hod.

      v hlavnej budove školy na Námestí A. Hlinku 14 a na elokovaných pracoviskách

       

      Prosíme Vás o pozornosť a dôsledné dodržiavanie pokynov.

      Kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii môžu do budovy školy vstupovať iba žiaci,

      sprevádzajúce osoby sa v priestoroch školy nepohybujú!

      V čase od 2. do 14. septembra majú výnimku zákonní zástupcovia žiakov, ktorí sú novoprijatí, sú žiakmi prípravného štúdia alebo prvého ročníka. 

      Žiaka môže sprevádzať iba jeden z nich.

      Nie je nutné prísť fyzicky na zápis.

      Naši pedagógovia budú všetkých žiakov, resp. ich rodičov (zákonných zástupcov)

      telefonicky kontaktovať na telefónnych číslach uvedených v dokumentácii žiaka.

      Po telefonickom (príp. mailovom) potvrdení nástupu žiaka do ZUŠ

      s Vami dohodnú  rozvrh hlavného predmetu, povinných predmetov,

      ako aj ostatné náležitosti.

      Zákonný zástupca, resp. plnoletý žiak

      predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZUŠ čestné prehlásenie,

      ktoré nájdete na našej stránke.

      Tešíme sa na Vás!

       

     • konzultácie v skupinovom vyučovaní

     • Vážení rodičia,

      aby sme mohli dovoleným spôsobom pokračovať vo výchovno-vzdelávacom procese aj v skupinových predmetoch, ponúkame možnosť individuálnych konzultácií vo výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom odbore a v predmete hudobná náuka v hudobnom odbore. Ak máte záujem, spojte sa s triednym učiteľom Vášho dieťaťa a dohodnite si čas konzultácie.

     • Oznam

     • Vážení rodičia a žiaci,

      pred nástupom na vyučovanie Vás prosíme o vyplnenie a podpísanie potrebných dokumentov. t.j. zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa.

      V prípade, že žiak navštevuje viac odborov a predmetov stačí odovzdať vyplnený a podpísaný každý dokument iba jeden krát.

      dotaznik_a_vyhlasenie_rodica.docx

      Po stiahnutí môžete tlačivo vytlačiť obojstranne

      (2 strany na hárok, tak aby to bolo na jednej A4)

       

     • Talentové skúšky do VO, TO, LDO

     • Talentové skúšky do

      VÝTVARNÉHO, TANEČNÉHO a

      LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO ODBORU

      budú prebiehať priebežne od

      2. septembra do 10. septembra 2020

      v čase od 13:00 - 17:00 na Obvodovej ulici 23

      v triedach jednotlivých odborov.

     • TALENTOVÉ SKÚŠKY

     • 2.KOLO

      Pozývame všetkých záujemcov o štúdium na ZUŠ Ľ. Fullu na

      TALENTOVÉ SKÚŠKY

      dňa 26.8.2020 od 13.00 - 16.00 hod. 

      hudobný odbor - Námestie A. Hlinku 14

      výtvarný a tanečný odbor- Obvodová cesta 23

       

     • Oznam

     • Vážení rodičia a žiaci,

      na základe rozhodnutia Mesta Ružomberok, ako zriaďovateľa Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu, Vám oznamujeme, že od 15. 6. 2020 obnovujeme prezenčnú formu vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore.

     • KONCERTUJEME Z DOMOVA

     • Vážení rodičia, starí rodičia, priatelia a priaznivci našej ZUŠ Ľ. Fullu!

      Vítame Vás na koncerte, ktorý sme pripravovali v našich domovoch počas karantény a dištančného vzdelávania. Doteraz sme hrali len našim najbližším, teraz chceme potešiť svojou hudbou aj Vás!

      Nech sa Vám príjemne počúva!

     • Oznam

     • Vážení rodičia a žiaci,

      na základe rozhodnutia Mesta Ružomberok - zriaďovateľa Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu v Ružomberku Vám oznamujeme, že v ZUŠ Ľudovíta Fullu začína prezenčné vyučovanie v hudobnom odbore od 08.06.2020

      Po vydaní usmernení od zriaďovateľa  budú žiaci a rodičia o výuke v ZUŠ informovaní svojimi triednymi učiteľmi.

       

    • letný tábor FULLÁČIK
     • letný tábor FULLÁČIK

     • Tábor plne obsadený!!!

      Zaži dni plné tvorivosti a zábavy 
      6. - 10. júla 2020 od 8:00 do 16:00 hod.
      Občianske združenie Talentáčik
      organizuje originálny letný tábor plný zaujímavého programu!
      Cena: 70 eur

      Viac info na tel čísle 0905941232, príp. mailom na taborfullacik@gmail.com

       

       

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
   • 044/4322428 - Nám. A. Hlinku 14 0903488985 - Nám. A. Hlinku 14 044/4323763 - Obvodová cesta 23
   • Námestie Andreja Hlinku 14, 034 01, Ružomberok Slovakia
   • 42224357
   • 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
   • Marcel Dúbravec
   • SK2109000000005070963200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje