• PRIJÍMACIE SKÚŠKY do ZUŠ Ľ. Fullu,elektronická prihláška

     • Pre prijatie nových žiakov do ZUŠ Ľ. Fullu je potrebné vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku do 30.6.2020 a zúčastniť sa talentových skúšok. O ich termíne Vás budeme včas informovať na tejto stránke.

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje hodnotenie, organizáciu záverečnej skúšky a prijímacie konanie žiakov základných umeleckých škôl nasledovne:

      Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje prijímacie konanie žiakov základných umeleckých škôl nasledovne: prijímacie skúšky do základných umeleckých škôl uskutočnia  najskôr do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.O termíne prijímacích skúšok Vás budeme včas informovať na tejto stránke.

     • dištančná forma vyučovania

     • Vážení rodičia, milí žiaci !

      Budeme pokračovať vo vyučovaní formou "na diaľku". Triedni učitelia Vás budú kontaktovať (telefón, email, sociálne siete) a dohodnú sa s Vami na spôsobe vyučovania. Žiakom budú zasielať dištančné úlohy a budú k dispozícii poradiť im, konzultovať výkony a zadania, aby si tak mohli osvojiť nové a zopakovať staršie učivo.

      Konzultačné hodiny si každý pedagóg dohoduje so žiakmi sám podľa ich potrieb a celkových možností. Ak sa učiteľovi ešte nepodarilo s Vami spojiť, poprosíme, aby ste ho kontaktovali Vy.

      Veríme, že novú situáciu spoločne zvládneme a navzájom nás to obohatí!

     • FULLOVA PALETA - posun uzávierky na 30.10.2020

     • Kvôli pandémii COVID-19 sa posúva uzávierka výtvarnej súťaže FULLOVA
      PALETA 2020. Nová uzávierka je 30.októbra 2020. Slávnostné vyhodnotenie
      spojené s výstavou sa uskutoční v novembri 2020. Prosíme výtvarné práce
      zasielať na adresu školy až po skončení pandémie
      Ospravedlňujeme sa za vzniknuté komplikácie.

      Tešíme sa na Vašu účasť! 

      Mgr.Jurij Backov  a kolektív pedagógov výtvarného odboru ZUŠ Ľ.Fullu, Ružomberok

       

     • prerušenie vyučovania do odvolania

     • Vážení rodičia, milí žiaci !

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

      Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Prosíme Vás preto o súčinnosť s našimi učiteľmi, ktorí sa budú snažiť pokračovať vo vyučovaní "na diaľku". Triedni učitelia a učitelia hudobnej náuky Vás budú kontaktovať (telefón, email, sociálne siete) a dohodnú sa s Vami na forme vyučovania. Žiakom budú zasielať dištančné úlohy a budú k dispozícii poradiť im, konzultovať výkony a zadania, aby si tak mohli osvojiť nové a zopakovať staršie učivo.

      Boli by sme radi, aby nestagnovali a aj naďalej sa v rámci možností, umelecky vzdelávali.

     • Oznam!

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      Mesto Ružomberok ruší vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dňa 13. marca 2020. Od pondelka 16. marca platí zrušenie vyučovania až do 29. marca 2020, na základe vyhlásenia predsedu vlády Slovenskej republiky po rokovaní ústredného krízového štábu Slovenskej republiky.

      O ďalších krokoch vás budeme včas informovať prostredníctvom webovej stránky.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • ❗️MIMORIADNA SPRÁVA❗️

     • Mesto Ružomberok s okamžitou platnosťou:

      ❗️zakazuje organizovanie kultúrno-spoločenských udalostí, organizovaných v území mesta Ružomberok vrátane premietania filmov, koncertov, besied...;

      ❗️zakazuje účasť publika na športových zápasoch MBK Ružomberok a MFK Ružomberok;

      ❗️ukončuje prevádzku Mestskej plavárne;

      ❗️ zakazuje organizovať školské podujatia vrátane výletov, táborov, exkurzií...;

      ❗️požiada spoločnosť ARRIVA o hĺbkovú dezinfekciu vozidiel MAD;

      ❗️zakazuje účasť verejnosti na rokovaniach Mestského zastupiteľstva;

      ❗️ prikazuje zamestnancom klientskeho centra Mestského úradu nosiť pri svojej funckií ochranné rúšky.

      Platnosť všetkých bodov je od 9. marca 2020 8:00 do odvolania. Body vyplývajú z rokovania Krízového štábu mesta Ružomberok, ktoré sa uskutočnilo 9. marca 2020.

     • Koncert

     • KONCERT ZRUŠENÝ!

      ZUŠ Ľudovíta Fullu srdečne pozýva na KONCERT žiakov ZUŠ.
      Dňa 10.3.2020 o 16:30 hod. v Mederlyho vile na Nám. A. Hlinku 14

       

     • Súťaž v štvorručnej hre na klavíri 12. 3. 2020 fullapiano 4 hands

     • SÚŤAŽ ZRUŠENÁ!

      Náhradný termín bude zverejnený čoskoro!

       

      ČASOVÝ HARMONOGRAM

      8.00-9.10 Akustická skúška

      8.00-9.15 PREZENTÁCIA

      ZUŠ Ľ. Fullu, Námestie A. Hlinku14, Ružomberok

      9.15 Losovanie poradia - 1.a 2. kategória

      9.30-10.30 Otvorenie súťaže, 1.+ 2. kategória

      Prestávka, losovanie poradia - 3. kategória

      10.45-11.45 Súťaž 3. kategória

      Prestávka, losovanie poradia - 4. kategória

      12.05-12.40 Súťaž 4. kategória

      14.00 VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

            a hodnotiaci seminár

       

    • KONCERT UČITEĽOV
     • KONCERT UČITEĽOV

     • ZUŠ Ľudovíta Fullu pozýva na KONCERT UČITEĽOV
      dňa 18. februára 2020 o 16:30 hod. v SYNAGÓGE Ružomberok. 

    • VIANOČNÁ AUKCIA
     • VIANOČNÁ AUKCIA

     • ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás pozýva na VIANOČNÚ AUKCIU diel žiakov výtvarného odboru, vo štvrtok 5.12.2019 o 17:00 hod. v Synagóge Ružomberok.

      Obrazy do dražby nájdete tu:

    • Adventný koncert
     • Adventný koncert

     • ZUŠ Ľudovíta Fullu srdečne pozýva na ADVENTNÝ KONCERT
      3. decembra 2019 o 16:30 hod. v Mederlyho vile na Nám. A. Hlinku 14
    • Pätnásobné víťazstvo LDO
     • Pätnásobné víťazstvo LDO

     • PAŤNÁSOBNÉ VÍŤAZSTVO na celoštátnej súťaži v Trestenej 
      V piatok 7.júna 2019 sa dvere Kultúrneho domu v Trstenej otvorili pre 106 recitátorov, ktorý prišli  na XXVIII. ročník  celoštátnej súťaže  DILONGOVA TRSTENÁ  v umeleckom prednese slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a prózy. Literárno-dramatický odbor získal najviac ocenení.

       1.miesto    Anna Mišurová                        
       1.miesto    Karolína Klačková                  
       1.miesto    Kristína Hušlová                   
       2.miesto    Barbora Habová
       3.miesto    Nikola Húsková         
            
       
       
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
   • 044/4322428 - Nám. A. Hlinku 14 0903488985 - Nám. A. Hlinku 14 044/4323763 - Obvodová cesta 23
   • Námestie Andreja Hlinku 14, 034 01, Ružomberok Slovakia
   • 42224357
   • 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
   • Marcel Dúbravec
   • SK2109000000005070963200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje