• letný tábor FULLÁČIK

     • Zaži dni plné tvorivosti a zábavy 1. - 5. júla 2024 

      od 7:30 do 16:00 hod.Občianske združenie Talentáčik organizuje 

      originálny letný tábor plný zaujímavého programu! Cena: 120 eur

      Viac info na tel čísle 0905941232, príp. mailom na taborfullacik@gmail.com

      prihlášku nájdete na stránke: https://www.zusfullu.sk/

     • RODINNÉ STRIEBRO

     • ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás pozýva na koncert RODINNÉ STRIEBRO obrázky zo Slovenska.

      5.4.2024 o 16:30 hod.

      Synagóga Ružomberok

      Koncert sa koná v spolupráci s VŠMU v Bratislave

     • Koncert žiakov

     • ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás pozýva na koncert žiakov školy. 

      30.1.2024 o 16:320 hod.

      Koncertná sála ZUŠ Ľ. Fullu

      Nám. A. Hlinku 14

     • ADVENTNÝ KONCERT

     • 28.11.2023 o 16.30 hod., koncertná sála ZUŠ Ľ. Fullu

      Srdečne Vás pozývame na adventný koncert žiakov hudobného odboru ZUŠ Ľ. Fullu

     • ADVENTNÝ KONCERT

     • ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás pozýva na

      ADVENTNÝ KONCERT.

      4.12. 2023 o 16:45 hod.

      Farský kostol sv. Ondreja v Ružomberku

     • Rodinné striebro

     • Žiaci ZUŠ Ľudovíta Fullu sa v dňoch 10. a 11.11. zúčastnili projektu katedry klávesových nástrojov VŠMU s názvom Rodinné striebro. Svoje interpretačné umenie tak úspešne reprezentovali na koncerte najlepších účastníkov kurzov v koncertnej sieni Dvorana na VŠMU.

      Ku krásnemu úspechu gratulujeme žiakom a učiteľom:

      Alexander Uličný (pedagóg Oľga Bruncková)

      Sofia Kováčiková (pedagóg Martin Jurčo)

     • Koncert STRETNUTIE

     • ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás srdečne pozýva na 

      KONCERT STRETNUTIE

      venovaný 70. výročiu založenia školy 

      19. október 2023 o 17:00 hod.

      Veľká dvorana KDAH

       

     • zápis žiakov v novom šk. roku 2023/24

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Zápis novoprijatých a pokračujúcich žiakov v novom školskom roku 2023/2024 bude prebiehať v dňoch

      4.9. od 9.00- 15.30

      5.9. od 13.00- 17.30

      Zadelenie rozvrhu je potrebné dohodnúť s vyučujúcimi hlavného predmetu do 8.9.2023.

      Hudobná náuka sa zadeľuje na Námestí A. Hlinku 14.

      Zoznamy nových žiakov pre hudobný odbor budú k dispozícii na nástenke v priestoroch školy.

      Dodatočné prijímacie skúšky do výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru budú prebiehať v týždni od 4.9.- 8.9.2023

      Tešíme sa na stretnutie s Vami !

      vedenie školy

       

      vedenie školy

     • Rezbárstvo

     • Vyučovanie rezbárstva v školskom roku 2023/2024

      bude prebiehať pod vedením Mgr. art. Michala Hanulu.

      Všetkých záujemcov srdečne vítame!!!

     • Komorný súbor z triedy Zlatice Jurišovej účinkoval v Prahe

     • Gratulujeme

      Komornému súboru z triedy Zlatice Jurišovej, ktorý reprezentoval našu ZUŠ Ľ. Fullu na koncerte v Prahe s názvom Skladatelia deťom-deti skladateľom. V programe koncertu odznela tvorba českých i slovenských skladateľov pre malé deti. Zlatica Jurišová v intepretácii svojich žiakov predstavila zo svojej tvorby spracovanie ľudových piesní pre deti. Členovia jej komorného súboru - Lilly Franková, Oliver Bačkor, Ondrej Baláž a Alica Zubercová - intepretovali Variácie na piesne Prší, prší, Riekanka, Na dvore sliepočka býva, Maličká som, Páslo dievča pávy, Týnom, tánom, Tancuj, tancuj.

      Koncert sa uskutočnil 23.6.2023 v Kaiserštejnskom paláci v Prahe pod záštitou Spoločnosti českých skladateľov. Komorný súbor bol jediným reprezentantom slovenskej tvorby .

      Ďakujeme všetkým účinkujúcim za skvelú reprezentáciu a ich rodičom za veľkú podporu!

       

    • ŠKORICOVNÍK XV.
     • ŠKORICOVNÍK XV.

     • ŠKORICOVNÍK XV.
      literárny podvečer poézie a prózy popretkávaný divadlom

      miesto: Divadelné štúdio Ros Art.....ulica Podhora 1301/18
      dňa: 19.06.2023
      čas: 16:30hod.
      vstupné: 2€

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
   • 044/4322428 - Nám. A. Hlinku 14 0903488985 - Nám. A. Hlinku 14 044/4323763 - Obvodová cesta 23
   • Námestie Andreja Hlinku 14, 034 01, Ružomberok Slovakia
   • 42224357
   • 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
   • Marcel Dúbravec
   • SK2109000000005070963200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje