• Liptov DIV
     • Liptov DIV

     • ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás pozýva na
      FESTIVAL NEPROFESIONÁLNEHO DIVADLA V LIPTOVE.
      V rámci festivalu sa dňa 25.9.2021 o 17h
      predstaví aj súbor FIREBALL LDO ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok.

     • ZÁPIS ŽIAKOV v novom šk.roku 2021/22

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Vítame Vás v novom školskom roku 2021/2022.

      Zápis žiakov a zadeľovanie do rozvrhu hodín sa uskutoční prostredníctvom triednych učiteľov v dňoch

      2.9. 2021 od 9.00 - 15.00 hod.  a 3.9.2021 od 13.00 -16.00 hod.

      Zadelenie novoprijatých žiakov nájdete na nástenkách v priestoroch ZUŠ.

      Prosíme o včasný nástup všetkých žiakov. Prípadný nezáujem budeme riešiť prijatím ďalších záujemcov o štúdium.

      Od 6.9.2021 bude prebiehať vyučovanie podľa rozvrhu hodín prezenčnou formou v priestoroch školy.

      Tešíme sa na vás !

      Podmienky o vstupe do priestorov školy:

      Vstup do budovy školy je len pre žiakov s prekrytím dýchacích ciest, pri vstupe dezinfekcia.

      Rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) V zelených okresoch rodič "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" predkladá dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva v záujem ochrany zdravia na škole, v ostatných okresoch mu táto povinnosť vyplýva z COVID Automatu.

      Príloha č. 1 – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

       (Zdroj: https://www.minedu.sk/priloha-c-1-pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti/ )

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Návštevník školy môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka

       

       

     • TALENTOVÉ SKÚŠKY

     • ZUŠ Ľudovíta Fullu pozýva

      všetkých záujemcov o štúdium na

      TALENTOVÉ SKÚŠKY

      dňa 22.6.2021 od 13.30 - 16.30 hod. 

      hudobný odbor - Námestie A. Hlinku 14

      výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor - Obvodová cesta 23

       

      Pre prijatie nových žiakov do ZUŠ Ľ. Fullu je potrebné vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku do 20.6.2021 a zúčastniť sa talentových skúšok.

    • Škoricovník X.
     • Škoricovník X.

     • ŠKORICOVNÍK X 
      pásmo poézie, prózy, hudby, spevu, tanca, etúd a divadla

      miesto: Divadlo Rosa Thea-Ros Art.....ulica Podhora 23
      dňa: 21.06.2021
      čas: 16.30hod

      čas: 18.00hod

    • Hviezdne víťazstvá v LDO
     • Hviezdne víťazstvá v LDO

     • Literárno-dramatický odbor ZUŠ Ľ. Fullu pracuje pod skúsenou rukou pedagóga Annou Mišurovou už 16 rokov a od tých čias má na svojom konte 311 diplomov.

      Prax pedagóga nepoľavuje vidieť v nej zmysel, poslanie a výsledky.

      V júni odrecitoval v regionálnej súťaži na 67.ročníku Hviezdoslavov Kubín cestou videí 6 prednesov v poézii a próze a všetkých šesť prednesov získalo ocenenia. Starší skúsení recitátori siahli po textoch, ktoré nútia poslucháčov k zamysleniu sa, mladší siahli po próze v ktorej sa spája absurdita s humorom.

      1.miesto Nikola Húsková.......................poézia

      1.miesto Tamara Kenderová ................próza

      1.miesto Natália Maderová ..................próza

      2.miesto Andrej Prostredný.......poézia s priamym postupom na kraj

      2.miesto Lea Podskubová.....................próza  s priamym postupom na kraj

      3.miesto Natália Janoviaková...............poézia

     • PREZENČNÉ VYUČOVANIE OD 17.5. 2021 - VŠETKY ODBORY

     • VÁŽENÍ RODIČIA MILÍ ŽIACI!

      OD PONDELKA 17.5. 2021 SA V NAŠEJ ZUŠ Ľ. FULLU OBNOVUJE VYUČOVANIE VO VŠETKÝCH ODBOROCH podľa pôvodného rozvrhu.

      Tešíme sa na opätovné stretnutie v tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore, ako aj v skupinových predmetoch hudobného odboru.  Skontaktujte sa preto so svojimi triednymi učiteľmi.

      Pri vstupe do školy sa nevyžaduje negatívny test žiaka, ani jeho rodiča, ani čestné vyhlásenie. Naďalej je však potrebné dodržiavanie hygienických opatrení. V prípade, že sa u Vášho dieťaťa prejavil čo i len jeden z príznakov COVID-19, neposielajte ho na vyučovanie!

       

     • KONCERT KU DŇU MATIEK

     • Pre maminu

       

       

      Nikdy sa dlho nehnevá,                                                                                                              ♥

      všetko so mnou starostlivo preberá.                                                                                        ♥

      Je stále veselá,                                                                                                                      ♥

      pozerá so mnou filmy,

      aj keď nemusí,

      nikdy mi nepovie vypni.

      Najskôr myslí na nás                                                                           ,

      až potom na seba,

      bojí sa o nás veľmi veľa,                                                                

      asi ešte viac ako my o seba.

      Myslíme si, že nám toľkej lásky netreba,

      nech sa stále nepýta a nevyzvedá.

      Ale vždy ju treba počúvať,

      lebo už bolo veľa takých, ktorí matkine rady vymenili za zábavu

      a dohnalo ich to ku skaze.

      Mama ma vždy ochráni,

      keď som smutná, namiesto aby som jej to povedala,

      srší zo mňa chlad, zloba.

      A keď ma niečo bolí, vždy utíši ma,

      starostlivo ošetrí.

      Toto všetko vie

      iba mamička.

       

      Bianka Baloghová

    • letný tábor FULLÁČIK
     • letný tábor FULLÁČIK

     • Zaži dni plné tvorivosti a zábavy 
      5. - 9. júla 2021 od 8:00 do 16:00 hod.
      Občianske združenie Talentáčik
      organizuje originálny letný tábor plný zaujímavého programu!
      Cena: 80 eur

      Viac info na tel čísle 0905941232, príp. mailom na taborfullacik@gmail.com

      Prihlášky: Fullacik_prihlaska_2021

     • návrat do ZUŠ 8.2.

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Od pondelka 8.2. 2021 bude prebiehať PREZENČNÉ vyučovanie na ZUŠ v  INDIVIDUÁLNYCH predmetoch pre žiakov vo veku 1.stupňa ZŠ, tzn. že sa ho môžu zúčastniť žiaci, ktorí sú na ZŠ v 1.až 4. ročníku. U nás teda ide o PŠ, 1.-3. ročník. Podmienkou  je vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a negatívny test zákonného zástupcu.

      Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov. Platnosť testov –test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný,platí sedem kalendárnych dní. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia nekontroluje certifikáty, ale vyžaduje príslušné prehlásenie od zamestnancov, zákonných zástupcov (ak nie sú vyňatí ztestovania).

      Treba ešte upozorniť, že na dištatnčnom vyučovaní naďalej zostáva výučba spevu a dychových nástrojov. https://www.minedu.sk/data/att/18599.pdf

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
   • 044/4322428 - Nám. A. Hlinku 14
    0903488985 - Nám. A. Hlinku 14
    044/4323763 - Obvodová cesta 23
   • Námestie Andreja Hlinku 14, 034 01, Ružomberok
    Slovakia
   • 42224357
   • 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
   • Marcel Dúbravec
   • SK2109000000005070963200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje