• TALENTOVÉ SKÚŠKY
     • TALENTOVÉ SKÚŠKY

     • ZUŠ Ľudovíta Fullu pozýva na TALENTOVÉ SKÚŠKY

      dňa 19.5.2022 (štvrtok) v čase od 13:00-17:00 hod.

      Lubochňa 13:00-16:30 hod

      Černová 13:00-17:00 hod.

      31.5.2022 Liptovské Sliače 13:00-16:30

      Na webovej stránke je zverejnená elektronická prihláška, ktorú Vás žiadame vopred vyplniť.

       

    • Galakoncert
     • Galakoncert

     • ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás pozýva na GALAKONCERT
      17. mája 2022 o 17:00 hod.
      Veľká dvorana KDAH

      vstupné 2€

    • Festival Ivana Ballu
     • Festival Ivana Ballu

     • Opäť úspešní na súťaži Klavírna Orava Kláry Havlíkovej 2022
      10. mája 2022 - Dolný Kubín

      Alexander Uličný - V. miesto v II kategórii (pedagóg- Oľga Bruncková)
      Timotej Lesák - IV. miesto v II. kategórii (pedagóg Martin Jurčo)
      Sofia Kováčiková - II. miesto v III. kategórii (pedagóg Martin Jurčo)
      Sofia Kováčikovácena Akadémie umení v Banskej Bystrici pre najlepšiu interpretáciu slovenského autora
      Lenka Hatiarová - I. miesto v III. kategórii (pedagóg Martin Jurčo)
      Srdečne blahoželáme za úspešnú reprezentáciu ZUŠ Ľudovíta Fullu!!!

    • Banskoštiavnické kladivká 2022
     • Banskoštiavnické kladivká 2022

     • 4. mája 2022 sa žiaci ZUŠ Ľudovíta Fullu zúčastnili 5. ročníka súťaže Banskoštiavnické kladivká 2022.  Spolu 52 účinkujúcich súťažilo pod dohľadom odbornej poroty v zložení: doc. Eva Varhaníková, ArtD. - predseda poroty, doc. Jordana Palovičová, ArtD., Mgr. art. Zuzana Zamborská, ArtD. et PhD., Mgr. art. Peter Pažický, ArtD.

      ZUŠ Ľudovíta Fullu reprezentovali:


      ALEXANDER ULIČNÝ (pedagóg Oľga Bruncková) II. kat. STRIEBORNÉ PÁSMO

      TIMOTEJ LESÁK (pedagóg Martin Jurčo) II. kat. STRIEBORNÉ PÁSMO 

      SOFIA KOVÁČIKOVÁ (pedagóg Martin Jurčo) III. kat. ZLATÉ PÁSMO

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásne výkovy

      a úspešnú reprezentáciu ZUŠ Ľ. FULLU !!!

    • 68. ročník Hviezdoslavovho Kubína
     • 68. ročník Hviezdoslavovho Kubína

     • Literárno-dramatický odbor ZUŠ Ľudovíta Fullu opäť zabodoval

      Ó mojej matky reč je krasota.........slová velikána slovenskej poézie P. O. Hviezdoslava. Na jeho počesť sa už 68. krát organizovalo regionálne kolo, kde  82 recitátorov po dva dni zaplnili priestory Katolíckej Univerzity a v jej priestoroch sa 30.- 31. marca počúvalo umelecké slovo poézie a prózy mnohých autorov od I. až po V. kategóriu. Nikto z porotcov nečakal tak enormný nárast po pandémii.

      To nebol len 68. ročník Hviezdoslavovho Kubína, to sme všetci mali Vianoce.

      Porota nemala ľahkú úlohu a poctivo nekompromisne s láskou hodnotila, posudzovala, kritizovala až došla k výsledkom, kde nás na krajskom kole Vajanského Martin budú reprezentovať víťazi, ktorí si vybojovali svoje prvenstvá.

    • Vlkolínec
     • Vlkolínec

     • ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás pozýva na VÝSTAVU

      prác žiakov výtvarného odboru.
      VLKOLÍNEC denne od 9:00 do 15:00 hod.
      v MINIGALÉRII - SÝPKE

     • súťaž FULLOVA PALETA 2022

     •  ZUŠ Ľudovíta Fullu pozýva na 12. ročník regionálnej súťažnej prehliadky
      výtvarných prác detí a mládeže na tému: 

      HRADY, ZÁMKY A KAŠTIELE  SLOVENSKA

      Informácie + prihláška: FP_2022

    • Výstava VO
     • Výstava VO

     • ZUŠ Ľudovíta Fullu pozýva na VÝSTAVU VÝTVARNÉHO ODBORU
      4.2. - 28.2.2022 v SYNAGÓGE Ružomberok

     • Príspevok 2% z dane

     • Vážení priatelia, rodičia, žiaci - pracujúci!

      Aj tento rok nám Váš príspevok, 2 % z dane pomôže napĺňať naše predstavy o modernej kvalitnej škole. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

      Aktuálne vyhlásenie na rok 2021 si môžete stiahnúť tu: Vyhlasenie_2021.pdf

      ĎAKUJEME!!!

     • Oznam

     • Vážení rodičia a žiaci, od 10.1.2022

      bude vyučovanie v ZUŠ Ľudovíta Fullu

       realizované vo všetkých odboroch prezenčnou formou.

     • Oznam riaditeľa školy

     • Vážení rodičia, milí žiaci

      oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia

      ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

      zo dňa 25.11.2021 sa s účinnosťou

      od pondelka 29. novembra 2021 do 9. januára 2022

      prerušuje prezenčné vyučovanie v Základných umeleckých školách. 

       

      Pre všetkých žiakov, vo všetkých odboroch a predmetoch bude zabezpečené dištančné vyučovanie.

      Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

    • Liptov DIV
     • Liptov DIV

     • ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás pozýva na
      FESTIVAL NEPROFESIONÁLNEHO DIVADLA V LIPTOVE.
      V rámci festivalu sa dňa 25.9.2021 o 17h
      predstaví aj súbor FIREBALL LDO ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok.

     • ZÁPIS ŽIAKOV v novom šk.roku 2021/22

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Vítame Vás v novom školskom roku 2021/2022.

      Zápis žiakov a zadeľovanie do rozvrhu hodín sa uskutoční prostredníctvom triednych učiteľov v dňoch

      2.9. 2021 od 9.00 - 15.00 hod.  a 3.9.2021 od 13.00 -16.00 hod.

      Zadelenie novoprijatých žiakov nájdete na nástenkách v priestoroch ZUŠ.

      Prosíme o včasný nástup všetkých žiakov. Prípadný nezáujem budeme riešiť prijatím ďalších záujemcov o štúdium.

      Od 6.9.2021 bude prebiehať vyučovanie podľa rozvrhu hodín prezenčnou formou v priestoroch školy.

      Tešíme sa na vás !

      Podmienky o vstupe do priestorov školy:

      Vstup do budovy školy je len pre žiakov s prekrytím dýchacích ciest, pri vstupe dezinfekcia.

      Rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) V zelených okresoch rodič "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" predkladá dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva v záujem ochrany zdravia na škole, v ostatných okresoch mu táto povinnosť vyplýva z COVID Automatu.

      Príloha č. 1 – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

       (Zdroj: https://www.minedu.sk/priloha-c-1-pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti/ )

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Návštevník školy môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka

       

       

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
   • 044/4322428 - Nám. A. Hlinku 14 0903488985 - Nám. A. Hlinku 14 044/4323763 - Obvodová cesta 23
   • Námestie Andreja Hlinku 14, 034 01, Ružomberok Slovakia
   • 42224357
   • 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
   • Marcel Dúbravec
   • SK2109000000005070963200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje